Vakıf SenediTÜRKİYE EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

VAKFIN KURULUŞU: Vakıf 12.07.1990 tarihinde hükmü şahsiyet kazanmıştır.
VAKFIN GAYELERİ: Vakıf içtimai yapımız ve iktisadi hayatımızla ilgili ilmi araştırmalar yapılmasına hizmet etmeyi, bu araştırmalara destek sağlamayı ve genel kültürün gelişmesine hizmet etmeyi gaye edinmiştir.
VAKFIN ÇALIŞMA USULLERİ: Vakıf, yukarıda ifade edilen gayeye ulaşmak maksadıyla şu çalışmaları yapar:

  • Vakıf gayesiyle ilgili araştırma ve neşriyat yapar, yaptırır veya destekler.
  • Bilim adamları ve araştırmacılar, tatbikatçıların katılacağı seminer, sempozyum ve benzeri toplantılar tertipler.
  • Vakfın gayesine uygun alanlarda öğrencilere ve araştırmacılara açık konferanslar düzenler.
  • Vakfın gayesine uygun sahalarda yarışmalar tertipler, ödüller ve burslar verir.
  • Vakfın gayesine uygun faaliyetlerde bulunan diğer benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, ortak programlar düzenler, bu müesseselerden insan gücü, ayni ve nakdi yardım, bağış ilmi destek sağlar.
" Biz bu vakfı Allah rızası için milletimize hizmet maksadıyla kuruyoruz. Bize bu imkânı veren Allah'ımıza hamd yüce peygamberimize selâm ve salâvat ile bizden sonra vakfı gayesine uygun hizmet yolunda devam ettireceklerden Rabbimiz razı olsun, kendileri ve soyları dünya ve ahiret saadet bulsun diye dua ediyoruz. Vakfın gayesine uymayan işlere girenlerin mal varlığını tahrib edenlerin kütüphanedeki herbiri ayrı değer olan eserleri tahrib edenlerin kendileri ve soyları Allah'ın Rahmetinden mahrum kalsınlar, Rabbin Kahhar adıyla kahrolsunlar diye niyaz ile bu vakfı kuruyoruz."
    

Döviz Fiyatları

ANKARA'da 3 Günlük Hava Durumu

Başkanımız

Köşe Yazıları

Gazete 1. Sayfaları

Röportajlar

Son Eklenen Video

Konferans Formu