Vakıf TanımıVakfımız sosyal yapımız ve ekonomi hayatımızla ilgili ilmî araştırmalar yapılmasına hizmet etmeyi ve bu araştırmalara destek sağlamayı gaye edinmiş, 12/07/1990 tarihinde hükmî şahsiyet kazanmış kamu yararına bir kuruluştur.

Vakfın çalışmalarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Özellikle sosyal bilim alanlarında bilim adamları ve araştırmacıların katılacağı seminer, konferans ve sempozyumlar tertiplemek,
  • Bu toplantılara öğrencilerin ve araştırmacıların katılımını sağlamak,
  • Vakfın gayesine uygun sahalarda yarışmalar tertip ederek, ödüller ve burslar vermek,
  • Vakfın gayesine uygun faaliyetlerde bulunan diğer benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak genel kültürü geliştirici ortak programlar düzenleyip bu müesseselerden insan gücü, aynî ve nakdî yardım ile bağış ve ilmî destek sağlamak,
  • Vakıf gayesiyle ilgili araştırma ve neşriyat yapmak, yaptırmak veya desteklemek.
  • Türkiye Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Vakfının gerçekleştirdiği faaliyetlerden bazıları müteakip sayfalarda verilmiştir.

    

Döviz Fiyatları

ANKARA'da 3 Günlük Hava Durumu

Başkanımız

Köşe Yazıları

Gazete 1. Sayfaları

Röportajlar

Son Eklenen Video

Konferans Formu